Podsumowanie projektu

Technicy hotelarstwa z Zespołu Szkół Zawodowych odbyli staże zawodowe w Greifswaldzie w ramach projektu Leonardo da Vinci w roku szkolnym 2012/2013.

Podsumowanie projektu

W ramach programu Uczenie się przez całe życie szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 49904 EUR na realizację projektu Leonardo da Vinci pt. „Wysokie kwalifikacje zawodowe młodych hotelarzy - szansą na europejskim rynku pracy”.

Uczestnikami projektu było 26 uczniów kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, którzy w roku 2012/2013 odbyli w dwóch grupach po 13 uczniów po 2 – tygodnie praktyk w 8 hotelach w Greifswaldzie. Praktyka obejmowała szkolenie zawodowe w zakresie hotelarstwa.

Głównymi celami projektu było:

  1. poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie hotelarstwa,
  2. porównanie zdobytej wiedzy ze standardami niemieckimi,
  3. podniesienie praktycznej znajomości języka niemieckiego,
  4. rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej,
  5. otrzymanie certyfikatu Europass Mobilność potwierdzającego umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą,
  6. wykorzystanie nabytych doświadczeń w procesie współpracy międzynarodowej i dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do wymogów europejskich.

W realizację obu projektów zaangażowani byli przede wszystkim pracownicy Zespołu Szkól Zawodowych w Goleniowie, Szkoły Zawodowej w Greifswaldzie oraz starostwa, rodzice stażystów, pracownicy hoteli i restauracji w kraju i za granicą, koordynator projektu Izabela Dudziec i opiekun stażystów projektu Adrianna Guzikiewicz.

Praktyki zawodowe w Niemczech rozszerzyły umiejętności językowe uczniów niezbędne do wykonywania pracy w tym zawodzie. Zdobyte doświadczenie w zagranicznych hotelach pozwoliło uczniom poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy. W perspektywie ułatwi to przyszłym absolwentom Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie odnalezienie się we współczesnym rynku pracy. Wszyscy stażyści uzyskali również certyfikat tzw. Europass Mobility –potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą. Uzyskany certyfikat nada europejski charakter procesowi kształcenia w ZSZ Goleniów i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w branży turystyczno-hotelarskiej w Polsce jak i w UE.

Dzięki praktykom w Niemczech stażyści zapoznali się z nowoczesnymi metodami obsługi gościa hotelowego, nauczyli się posługiwać technikami pracy na różnych stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy noclegowej.

Dzięki uczestniczeniu w stażach zagranicznych uczniowie staną się bardziej mobilni na europejskim rynku pracy, zwiększy to również stopień przejrzystości i uznawalności kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkoły. Niewątpliwie projekt ten zacieśni współpracę szkoły z niemieckimi partnerami, oraz podniesie poziom jakości i atrakcyjności kształcenia.

Sprawna realizacja projektu wymagała od wszystkich partnerów dużego zaangażowania. Odbyło się klika spotkań, zarówno w Greifswaldzie jak i Goleniowie, w ramach tzw. wizyt przygotowawczych. Spotkania te miały na celu dopracowanie szczegółów projektu, takich jak, odpowiedzialność za poszczególne zadania wyznaczone w projekcie, zawarcie umów, omówienie szczegółów stażu, opracowanie programu stażu itd.

W ramach projektu uczniowie przed wyjazdem na staże uczestniczyli w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym. Uczniowie zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz materiały pomocne w przygotowaniu, zakupione ze środków projektu. Zostali także wyposażeni w odzież roboczą.

Szkoła zapewniła także uczniom podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz kieszonkowe na czas stażu. Wszystko to zostało sfinansowane ze środków projektu. 

7 marca 2013 roku odbyło się spotkanie w Greifswaldzie, w którym uczestniczyli między innymi Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie Pani Małgorzata Wojtysiak, Wicedyrektorzy, Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego Pan Tomasz Kulinicz, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Renata Chomińska oraz koordynator projektu, z przedstawicielami władz miasta Greifswald oraz władzamiSzkoły Zawodowej w Greifswaldzie. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza miasta Greifswald Pan Demski, współpracownik Zarządu Szkoły Powiatu Pani Bartels, Naczelnik Oświaty Pani Witt, Wicedyrektorzy Szkoły Zawodowej w Greifswaldzie Pan Martin oraz Pani Ostendorf.

Spotkanie miało na celu przybliżenie celów projektu oraz przedstawienie wieloletniej współpracy szkół. W związku z tym odbyła się konferencja z udziałem gości oraz uczniów z Polski i Niemiec. Na konferencji przedstawiono zarys wieloletniej współpracy obu szkół oraz zdobyte doświadczenia uczniów podczas praktyk zawodowych w hotelach w Greifswaldzie. Odwiedzono również hotele, w których, w ramach projektu Leonardo da Vinci, młodzież z Polski odbywa staże zawodowe.

27 maja 2013 roku odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy projekt. W konferencji wzięli udział przede wszystkim stażyści projektu i pracodawcy z lokalnego rynku pracy. W trakcie konferencji wręczono stażystom dyplomy i certyfikaty Europass Mobilność.

12 czerwca 2013 roku stażyści projektu wraz z koordynatorem uczestniczyli w konferencji  zorganizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji poświęconą upowszechnianiu rezultatów programu „Uczenie się przez całe życie” (Comenius, Leonardo da Vinci i eTwinning w latach 2010 – 2012 przez beneficjentów z województwa Zachodniopomorskiego). Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych doświadczeń z międzynarodowymi programami edukacyjnymi.

Prezentacja  podsumowująca projekt Leonardo da Vinci 2011 

dane kontaktowe

ul. Maszewska 6, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 2821
sekretariat czynny w godz. 7.00-15.00 ul. Maszewska 6

ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 0050, wew. 21
sekretariat czynny w godz.7.00 - 15.00 ul. Niepodległości 1 

e-mail: sekretariat@zs1goleniow.edu.pl
www: zs1goleniow.edu.pl

 

galeria zdjęć
pływalnia Fala Goleniów

kalendarz wydarzeń

Kwiecień, 2024
PnWtŚrCzPtSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

poprzedni msc dzisiaj następny msc

newsletter

Bądź na bieżąco! zapisz się do naszej listy wysyłkowej, aby otrzymywać informacje o aktualnościach na stronie.