Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli w Technikum NR 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie

na rzecz intensyfikacji procesów kształcenia zawodowego realizowanych w dwóch, nowo utworzonych zawodach z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem projektu jest podniesienie do 12.2021 r., przy ścisłej współpracy z branżowymi przedsiębiorcami, jakości, efektywności i rynkowości procesów kształcenia zawodowego na dwóch, nowych kierunkach kształcenia w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1, tj. technik spedytor oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej poprzez realizację m.in. kompleksowych, praktycznych działań edukacyjnych podnoszących umiejętności i kwalifikacje 80 (30K) uczniów i 8 (6K) nauczycieli oraz działań inwestycyjnych w nowoczesną bazę technologiczno-dydaktyczną - odpowiadających na pilne oczekiwania regionalnej gospodarki i rynku pracy.

 

Oferowane wsparcie:

 

1.    Specjalistyczne, branżowe szkolenia dla uczniów dające kwalifikacje zawodowe w obszarze 7 i 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego dla 80 (30K) uczniów.

a)        Kurs - wózki widłowe wraz z egzaminem UDT dla 40 uczniów. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego akumulatorowego
i spalinowego, z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli LPG.

b)        Szkolenie Computer Science CS M2 Grafika komputerowa dla 40 uczniów. Szkolenie
z zakresu multimodalnego transportu i logistyki.

 

2.    Organizacja Punktu Informacji i Kariery Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 oraz doradztwa edukacyjno-zawodowe dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1.Otworzenie Punktu Informacji i Kariery Technikum Nr 1wZespole Szkół Nr 1 ma na celu poprawę dostępności, jakości i efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Technikum Nr 1wZespole Szkół Nr 1. W ramach PIiK:

a)   Doradca edukacyjno-zawodowy będzie zajmował się kształtowaniem pozytywnych postaw wobec pracy, pobudzaniem zainteresowań uczniów i ich uzdolnień, wspieraniem w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych, analizą potrzeb rynku pracy,określeniem zgodności predyspozycji uczniów z realnym kierunkiem kształcenia,konfrontowaniem samooceny ucznia z wymaganiami szkół, zawodów, planów, etc., wskazywaniem możliwości kształcenia w systemie poza oświatowym,rozwijaniem współpracy instytucji i organizacji realizujących przedmiotowe wsparcie,współpracą z lokalnymi przedsiębiorstwami, monitorowaniem ich potrzeb, identyfikacją potrzeb i pomocy dyrekcji Technikum Nr 1wZespole Szkół Nr 1 w dostosowaniu oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy,doradztwie
w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz aktywnemu kształtowaniu postawy aktywnej, przedsiębiorczej, monitoringiem lokalnego rynku pracy,aktywnej pomocy w przezwyciężaniu barier równościowych na rynku pracy (np. kobietom czy ON)

b)   Zostanie przeprowadzone Indywidualne Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe dla 80 uczniów (5h/uczestnika/ę) obejmujące ocenę indywidualnych potrzeb rozwoju
i edukacji oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, plan ścieżki kariery zawodowej oraz ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

3.    Staże zawodowe dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 realizowane
w przedsiębiorstwach działających w obszarze 7 i 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego – 150 godzin/ucznia. Staże zostaną zorganizowane u lokalnych przedsiębiorców w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programu nauczania danego zawodu.

 

4.    Elearningowe Pracowanie Zawodowe- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania opranych na ICT. Nowe metody będą wdrażane na dwóch płaszczyznach: komunikacji
i organizacji nauki w środowisku internetowym poprzez wdrożenie 2 platform elearningowy (wirtualnych klas) oraz tworzenia i korzystania z własnych autorskich materiałów edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego:

a)   2 platformy elearningowe.

b)   Elearningowe Tutoriale Zawodowe (30 sztuk).

c)    Elearningowe Moduły Dydaktyczne (60 sztuk).

 

5.    Studia podyplomowe dla nauczycieli Technikum Nr 1wZespole Szkół Nr 1 przygotowujących do wykonywania zawodu nauczycielakształcenia zawodowego.
Realizacja studiów podyplomowych da możliwości uzupełniania wiedzy wśród nauczycieli kształceniazawodowego, tak aby ich kwalifikacje odpowiadały potrzebomrynku prac
i pozwoli uzyskać kwalifikacje do nauczania zawodów technik spedytor i technik grafiki
i poligrafii cyfrowej.

 

6.    Staże nauczycieli Technikum Nr 1wZespole Szkół Nr 1.W celu urynkowienia procesu kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1  nauczyciele zawodu kształcący na kierunku technik spedytor oraz nauczyciele zawodu kształcący na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbędą 40h staż w przedsiębiorstwach PDC Logistic
i Seepoint.

 

7.    Doposażenie pracowni spedycyjnej i grafiki i poligrafii cyfrowej w celu stworzenia
w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 nowoczesnego zaplecza do kształcenia zawodowego odzwierciedlającego naturalne warunki pracy.

 

Termin realizacji projektu 01.01.2020-31.12.2021

Nr umowy:PZP.08.06.00-32-K022/19-00

Wartość projektu: 766 920,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 690 228,00 PLN

dane kontaktowe

ul. Maszewska 6, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 2821
sekretariat czynny w godz. 7.00-15.00 ul. Maszewska 6

ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 0050, wew. 21
sekretariat czynny w godz.7.00 - 15.00 ul. Niepodległości 1 

e-mail: sekretariat@zs1goleniow.edu.pl
www: zs1goleniow.edu.pl

 

galeria zdjęć
pływalnia Fala Goleniów

kalendarz wydarzeń

Czerwiec, 2023
PnWtŚrCzPtSN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

poprzedni msc dzisiaj następny msc

newsletter

Bądź na bieżąco! zapisz się do naszej listy wysyłkowej, aby otrzymywać informacje o aktualnościach na stronie.